Mons. Amato prefekt Kongregacije za proglašenje svetih i blaženih Mons. Amato prefekt Kongregacije za proglašenje svetih i blaženih
Papa Benedikt XVI. prihvatio je 9. srpnja ostavku Portugalca kardinala Josea Saraiva Martinsa (76), te za njegova nasljednika u službi prefekta Kongregacije za proglašavanje svetih i blaženih imenovao nadbiskupa Angela Amata, salezijanca, dosadašnjeg tajnika Kongregacije za nauk vjere. Mons. Amato rođen je 1938. u mjestu Molfetta. Član je talijanske salezijanske provincije sa sjedištem u Bariu. Za svećenika je zaređen 1967., nakon čega pogađa postdiplomski studij na Gregorijani gdje je doktorirao iz dogmatske teologije. Niz godina je predavao na Papinskom salezijanskom sveučilištu gdje je bio dekan Teološkog fakulteta te vice-rektor sveučilišta. Godine 2002. posvećen je za biskupa i imenovan tajnikom Kongregacije za nauk vjere, naslijedivši na toj stolici mons. Bertonea koji je tada izabran za nadbiskupa Genove.
Datum objave: 12.07.2008.
FacebookTwitterRSS