Dokument o volontarijatu Dokument o volontarijatu
Službeno je objavljen dokument «Volontarijat u salezijanskom poslanju. Priručnik sa smjernicama» kojeg su zajedno izradili Dikasterij za pastoral mladih i Dikasterij za salezijanske misije. Dokument opisuje bit volontarijata koji se snažno razvija u mnogim provincijama. Plod je dugog hoda i razmišljanja. Riječ je o obnovljenom dokumentu «Volontarijat i salezijansko poslanje» iz 1995. god. Cjelovit tekst dokumenta na talijanskom, engleskom, francuskom i portugalskom jeziku nalazi se na www.sdb.org.
Datum objave: 27.06.2008.
FacebookTwitterRSS