Novo mjesno vijeće na Knežiji Novo mjesno vijeće na Knežiji

Pripadnici središta odlučili su da u vijeće od sada budu birana tri člana (i povjerenik SDB) umjesto dosadašnjih pet članova. Smatra se da će tako i u budućnosti biti više kvalitetnih kandidata na raspolaganju za biranje.

Novo mjesno vijeće na Knežiji čine: Olga Horvat, koordinatorica, Sanja Rezdevšek, tajnica, Martinija Bekavac, rizničarka, i don Mirko Režek, povjerenik SDB.

Datum objave: 26.03.2019.
FacebookTwitterRSS