29. listopad - Blaženi Mihovil Rua 29. listopad - Blaženi Mihovil Rua 27.10.2011.

U oratorij u Valdoccu stupio je 1852. godine. Nakon dvije godine bio je među prvima kojima je don Bosco predložio da osnuju Salezijansku družbu.

Najava Najava 20.10.2011.

Peti hrvatski socijalni tjedan s temom "Kultura rada u Hrvatskoj"

Najava Najava 17.10.2011.

Treća sezona ciklusa susreta mladih Splita i okolice

Najava Najava 17.10.2011.

Devetnica Mariji Pomoćnici

FacebookTwitterRSS