Najava Najava

U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije od 21. do 23. listopada u sjedištu HBK, Ksaverska cesta 12a, u Zagrebu održat će se V. hrvatski socijalni tjedan s temom "Kultura rada u Hrvatskoj".
Na skupu će sudjelovati 250 pozvanih sudionika.
Program Socijalnog tjedna započinje u petak 21. listopada u 9 sati pozdravnim govorima zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, predsjednika HBK đakovačko-osječkog nadbiskupa Marina Srakića, predsjednika Programskog odbora Hrvatskog socijalnog tjedna sisačkog biskupa Vlade Košića, pročelnika Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK Gordana Črpića i drugih uzvanika.
Uvodno predavanje "Hrvatski socijalni tjedni: povijest i perspektive" održat će Stjepan Baloban, a potom će biti održana i plenarna predavanja na temu "Rad u Hrvatskoj". Zdenko Babić govorit će o "Stanju i trendovima rada u Hrvatskoj"; Gordan Črpić o "Vrijednosti rada u Hrvatskoj", a Josip Grbac o "Crkvenom nauku o radu".
U popodnevnom dijelu prvog dana, plenarna izlaganja bit će na temu "Obitelj i rad". Vladimir Dugalić će održati predavanje "Obitelj – povlašteno mjesto odgoja za rad", Ljilja Vokić "Rad u obrazovnom sustavu RH", a Aleksandra Korać Graovac i Nada Bodiroga-Vukobrat "Što je obitelj Hrvatskoj i EU te koja su njezina socijalna prava".
Drugi dan, u subotu 22. listopada, Socijalni tjedan započet će u 8.30 sati plenarnim predavanjima na temu "Perspektive: rad, poduzetništvo i socijalna sigurnost". Predavanje "Rad i socijalna sigurnost" održat će Zoran Šućur, predavanje "Od kapitalizma do ekonomije dara" Neven Šimac, a izlaganje "Rad i poduzetništvo" Drago Čengić.
Uslijedit će rad u paralelnim forumima s temama "Duhovnost rada", "Poduzetništvo i društvene vrijednosti", "Perspektive rada u budućnosti", "Nezaposlenost i politika zapošljavanja", "Radnička prava", "Odgoj i obrazovanje", "Socijalni pastoral", "Rad u poljoprivredi", "Obitelj, zdravlje i rad" i "Volonterstvo".
U popodnevnom dijelu bit će predstavljena izvješća iz foruma, te će se održati rasprava o deklaraciji.
U nedjelju 23. listopada u 8.30 sati predviđen je zaključak Petog hrvatskog socijalnog tjedna i donošenje deklaracije.
Svečanim euharistijskim slavljem u zagrebačkoj katedrali koje će u 11.30 sati predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić službeno će završiti Peti hrvatski socijalni tjedan. (IKA)

Datum objave: 20.10.2011.
FacebookTwitterRSS