Izborni sabor 26. i 27. listopada Izborni sabor 26. i 27. listopada 10.09.2019.

Sabor Udruženja salezijanaca suradnika održat će se 26. i 27. listopada u Zagrebu.

Dan Salezijanske obitelji krajem listopada Dan Salezijanske obitelji krajem listopada 27.09.2018.

Dan Salezijanske obitelji održat će se 27. listopada 2018. u svetištu Svete Mati slobode u Zagrebu.

Sabor Udruženja salezijanaca suradnika Sabor Udruženja salezijanaca suradnika 25.09.2018.

Sabor Udruženja salezijanaca suradnika održat će se u Zagrebu 29. i 30. rujna.

Duhovna misao

Krunicom se pobjeđivalo hereze,

uklanjala kuga,

okončavani ratovi.                                     

                                       Don Bosco 

FacebookTwitterRSS